Sol·licitud de canguratge a l’Hospital de Palamós
Solicitud de canguraje en el Hospital de Palamós
Request a babysitter in Palamós hospital

Entra el teu correu de contacte principal

1

DD/MM/AAAA

1

DD/MM/AAAA

1

No cal omplir si és el mateix que el correu de contacte principal

1

No cal omplir si és el mateix que el correu de contacte principal

* Veure detalls | Ver detalles | Details

El responsable del tractament de les dades personals és el Consell Comarcal del Baix Empordà (d’ara endavant, Consell Comarcal), amb CIF P6700009A, domicili al carrer Tarongers, 12 de la Bisbal d’Empordà (CP17100), adreça electrònica consell@baixemporda.cat i https://baixemporda.cat/.

Amb quins criteris tractem les dades personals.
En el tractament de les dades assumim plenament els principis del Reglament General de Protecció de Dades.
a) Els tractem de manera lícita (únicament quan tenim una base legal que ens ho permet i amb transparència davant l’interessat.)
b) Els destinem a les finalitats determinades, explícites i legítimes que expliquem en el moment d’obtenir-les. Posteriorment, no els tractem de manera incompatible amb aquestes finalitats.
c) Tractem únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari en cada cas i per cada finalitat.
d) Ens esforcem perquè les dades estiguin actualitzades.
e) Els conservem durant el temps necessari, complint la normativa que regula la conservació de la informació pública.
f) Apliquem les mesures tècniques o organitzatives adequades per evitar el tractament no autoritzat o il·lícit, o la seva pèrdua, destrucció o dany accidental.

Servei a l’Hospital de Palamós

El servei és per a infants de 0 a 14 anys i s’ofereix gratuïtament sense inscripció prèvia. El servei és de dilluns a divendres de 9:30 h a 13:30 h i podrà accedir-hi qualsevol família usuària de l’hospital.