Registre complet família
Registro completo familia
Full registration family
عائلة التسجيل الكامل

Els criteris de priorització i preferència en cas de limitació d’aforament seran els següents

1

Persona progenitora 1 / Persona progenitora 2 / Tutor/a Legal

Cal que sigui dels municipis adherits a la xarxa de canguratge

1

Persona progenitora 1 / Persona progenitora 2 / Tutor/a Legal

Cal que sigui dels municipis adherits a la xarxa de canguratge

1
1

* Veure detalls | Ver detalles | Details

Adjuntar:
• Fotocòpia de la Targeta sanitària de l’infant.
• Fotocòpia Document d’Identitat de les persones responsables, pare/mare, tutor/a legal.
• Fotocòpia llibre de família.
• Fotocòpia del títol de família monoparental.
** Presentar documentació online o en l’espai durant les hores d’atenció al públic, abans, o el mateix dia que participa l’infant. És indispensable la presentació de la documentació per la utilització del servei.

1

Nom del fitxer:

Mida del fitxer:

1

Nom del fitxer:

Mida del fitxer: